Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

AMS Michał Skrobiranda Anna Skrobiranda spółka cywilna używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 Polityka wykorzystywania plików cookies

 1. Pliki cookies stosowane przez stronę internetową Sklepu nie przechowują żadnych danych osobowych Kupującego.
 2. Strona internetowa Sklepu nie zapisuje w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Podmiotem zamieszczającym w komputerze Kupującego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sklep.
 4. Sklep wykorzystuje również statystyki odwiedzin Google Analitycs, służące do monitorowania odwiedzin strony internetowej Sklepu. Aplikacja Google Analitycs zapisuje własne pliki cookies.
 5. Pliki cookies są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. tworzenia statystyk korzystania ze strony internetowej Sklepu, celem optymalizacji struktury i zawartości strony;
  2. utrzymania sesji Kupującego, w celu braku konieczności logowania do konta po zmianie przeglądanej podstrony;
  3. dostosowania zawartości oraz ustawień aplikacji do preferencji Kupującego;
  4. usprawnienia funkcjonowania aplikacji poprzez rejestrację pojawiających się błędów.
 6. W ramach aplikacji stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, przechowywane w komputerze Kupującego do czasu wylogowania z konta. Pliki cookies „stałe” przechowywane są w komputerze Kupującego przez okres wskazany w parametrach tych plików albo do chwili ich usunięcia.
 7. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania w komputerze oraz unikalny numer.
 8. Kupujący może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarce internetowej, w szczególności zrezygnować z zapisywania plików cookies w komputerze.
 9. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies są udostępnione w ustawieniach przeglądarki internetowej oraz w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na dostępność niektórych funkcji strony Sklepu.

MICHAŁ SKROBIRANDA, ANNA SKROBIRANDA

AMS Michał Skrobiranda, Anna Skrobiranda s.c.

ul. Konstantynowska 34 lok. 303, 94-303 Łódź

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Niniejszym informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na poniższych zasadach:

I. Współadministratorzy danych osobowych:

Współadministratorami Państwa danych osobowych są Michał Skrobiranda i Anna Skrobiranda prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej AMS Michał Skrobiranda, Anna Skrobiranda s.c. ul. Konstantynowska 34, lok. 303, 94-303 Łódź, NIP: 7262692824, REGON: 522779806, e-mail: biuro@maszwnetrze.pl.

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

− Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: zawarcia lub wykonania zawartej umowy, prowadzenia analiz i statystyk dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, wypełnienia wynikających z przepisów prawa obowiązków prawnych Współadministratorów oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów, np. dochodzenie należności lub obrona przed roszczeniami. − Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) rozporządzenia RODO.

III. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione w niezbędnym zakresie następującym kategoriom podmiotów, z którymi współpracujemy przy wykonywaniu działalności gospodarczej: tj. biuru rachunkowemu, kancelarii prawnej, przedsiębiorstwu informatycznemu, przedsiębiorstwu ubezpieczeniowemu, bankowi oraz innym podwykonawcom i zleceniodawcom, a także uprawnionym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa.

IV. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.

V. Okres przechowywania danych osobowych: Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartych umów chyba, że obowiązek dłuższego ich przechowywania wynika z przepisów prawa.

VI. Przysługuje Państwu prawo do: − Dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, − Żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne, − Żądania usunięcia swoich danych osobowych, − Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, − Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, − Przenoszenia swoich danych osobowych, − Cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, − Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jakichkolwiek Państwa pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą Państwo je zgłaszać Administratorowi w formie listownej lub elektronicznej na adresy wskazane powyżej.

VII. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu wskazanego w części II niniejszej Informacji.

VIII. Państwa dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. W przypadku jakichkolwiek Państwa pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą Państwo je zgłaszać Współadministratorom w formie listownej lub elektronicznej na adresy wskazane powyżej.

Podpisy Współadministratorów Danych Osobowych:

Michał Skrobiranda

Anna Skrobiranda